Osnovni podaci

Poreski identifikacioni broj 100007704
Matični broj 17136496
Broj Registarskog Uloška 1-76549-00
Broj Registracije BD 59270
Naziv preduzeća Hemos d.o.o. Beograd
Opština Stari Grad
Mesto Beograd
Naziv ulice Gospodar Jevremova 15
Broj telefona 011/3287-093
Broj faxa 011/2628-505
Obveznik PDV-a DA
E-mail adressa office@hemos.biz

Bankovni računi

Naziv poslovne banke Piraeus Bank
Sektor građevine 125-1744749-69
Sektor impregnacija 125-1776965-33

Ovlašćena lica

Direktor Đurađ Travica
Ovlašćeni zastupnik Srđan Dušić